www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

Yaong Poot Sa Mga Palikuran

Kampanaryong di luhain, sin-
          turunan mo po ang
Simula nitong koronasyon,
Ang mapanghamak na kopya
N'yaring pagbubunyag ng
          mga manlilinlang
Sa aming kasariwaan.
                  Harinawa'y poot
ang maghari sa palikuran
Ng pakitang-giliw sa
Kayo ng aming kapilyuhan
Na magawi noong lumago sa
          tunog pangkalakal
Nguni ngayo'y nagkukumot sa
          pugad ng pagkaasiwa't
          pag-aalaala -- nguni,

ang ngitngit kaya'y manira
          o mapaiyak sa tuwa?


Mga Nilaan

Ano't biglang magmamatapang ka
Sa kendi ng kanyang dispensa, gayung
Tunay kang kulang --
Gayung tunay ka ngang salaping
          papel,
Walang pagkakapantay ang saing mo sa
          mga ban, o sa
Mga patudyong ng ganting-matwid
Na iniukol sa iyo ng paurong niyang
Lagom. Sino siya? Sino ka,

Siya ba ang malanday mong katamaran?

Ginawa at ipinadala ni: Vicente Soria de Veyra.
Ang mga tula sa itaas ay kasama sa unang hyperbook ng mga tula sa Ingles
at Pilipino ng makata, na ma-da-download mula sa
http://www.geocities.com/SoHo/Den/4894/freebooks.html

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.