www.Bayani.com title  

Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin

 
Designed and
Hosted by:


 
 

Sumali sa Balitang Bayan
 
 
SPAM WARNING: We sometimes get reports of some spammers using our name and our domain name to send all sorts of spam. Please check our SPAM INFO page by clicking here.

Mabuhay!

Salamat sa pagbisita sa Bayani.com.
Medyo matagal pong hindi nagbago ang ating bahay sa internet. Buhay pa rin po ang unang website na nakasulat sa wikang Pilipino.

Bago po ang Bayani.com Patawa. Pindutin lang yung nasa kaliwa para makita. Inililipat na yung mga lumang patawa sa bagong mga pahina. Siguro ay mas madadagdagan na ito nang mas madalas.


Ang larawan na ito ay tinatawag na Hope o Pag-asa. Gawa ito ni Floro Dery. Akma na ilagay ko ito ngayon dahil sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon.

 


Kung gusto niyo pang mabasa yung iba, Pumindot Dito.

 

 

WALANG KOPYAHAN KUNG WALANG PAALAM! SA INGLES,
All rights reserved. 2000 Bayani.com
The content and images of this site belong to the creators and writers of the respective material. No duplication or copying is permitted without the written consent of the owners.

 

 

Bago na ang
Bayani.com
Patawa!

Bisita na!

Pumindot dito!