www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

Mga Yagit Sa Lansangan

Kayo'y mahabag naman sa aming
Mga batang yagit sa lansangan
Mga musmos na kaluluwang
Pinabayaan na ng mga magulang

Kami'y bunga ng kamunduhang
Walang pagsasaalang-alang
Na matapos iluwal
Ay basta na lamang tinalikuran

Kami'y salat sa pagmamahal
At pagkalinga ng isang ina
Kapos din naman kami
Sa pag-aaruga ng isang ama

Kung kaya't kami'y nagpalaboy-laboy
Walang makain ni masilungan
Nagtitiis sa matinding gutom
Ang tiyan ay kalam sa maghapon

Kailangan nami'y hindi pera
Buhat sa inyong mga bulsa
Bagama't iyan ang inyong akala
Ang nais nami'y higit pa

Hangad nami'y kaunting pansin
Buhat sa inyong pusong mahabagin
Nawa'y huwag namang ipagkait
Sa aming mga batang yagit.

Ginawa at ipinadala ni: Tra Aibar

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.