www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

MULTO NG ATING MGA BAYANI

Sindi ng mga kandilang sumasayaw sa musika ng hangin,
Nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid at damdamin.
Pangalan mong nakaukit sa marmol, nagbibigay ligaya sa aking paningin,
Inaaliw ng mga naiwang alaala noong ika'y kasama pa at kapiling.
Hindi magsasawang dalawin ang huli mong himlayan,
Nagbabaka-sakaling maisipan mo akong damayan...
Makita ka lamang at muling mayakap ang hiling,
Umaasang darating ang araw, pagbibigyan ang aking hinaing.

Sa gabing ito, taliwas sa aking inaasam ang nakaulayaw,
Multo ng mga taong lumisan na lumalaban at humihiyaw...
Kalayaan ng kanilang mga kababayan ang isinisigaw,
Mga kaluluwang hindi matahimik, puso ko ang pinukaw.
Sa isang iglap, ako'y pinaligiran para suriin,
Dala ang bandilang hanggang ngayo'y iwinawagayway pa rin.
Bagama't naaagnas na at kinupas ng mga nagdaang saling-lahi,
Dati ito'y kulay pula na mayroong tatlong puting letra.

Ato...tawag sa akin ng isang multo,
Ano'ng ginagawa mo ngayon sa buhay mo ?
Ito ba ang sukli ng puhunang luha at dugo ?
Nalimutan mo, kalayaang tinatamasa mo'y aming regalo.
Ano't nariyan ka pa't naghihinagpis ?
Hindi pa ba sapat mga buhay naming ibinuwis ?
Bakit patuloy ang isang lahi sa paghihimagsik ?
Di mo pa ba batid, ipinaglalaban n'yo ay matagal ng nakamit ?

Kung kulang pa'y aming ipapaalala ang ugat,
Matamis ang rebolusyon kung dayuhan ang katapat,
Mapait at makirot kung ito'y sarili mong kababayan,
Dugong dadanak...iisa ang kulay, iisa rin ang dinaluyan.
Oo, aming adhikain ginamit n'yong simulain,
Nakaukit naman sa puso ninyo'y makasariling hangarin.
Nasaan na nga ba ang mga tunay na Pilipino ?
Ato, narito sa sementeryo...kaming mga multo.

Nilikha at ipinadala ni: Edith Asuncion

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.