www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

ANG KUTA NG KATIPUNAN

Kabayan, bakit mo ito naisipang puntahan ?
Hinahanap mo rin ba ang Kuta ng Katipunan ?
Sa tagal ng panahong lumipas, akin ding pinagtatakhan,
Mula noon hanggang ngayon di maituro kung nasaan...
Minsan ko na ring hinanap sa mga babasahin at aklat,
Ipinagtanung-tanong, sinundan ang bawat yapak...
Sa dami ng lugar na itinuro, ni isa'y walang bakas,
Hanggang saan kaya makakarating itong paghahanap ?

Minsan kong nabasa, sa Tondo raw nagsimula ang lahat,
Kanilang ipinaglalaban itinago sa likod ng telon at tanghalan...
Mga palabas na gumising sa puso't kaisipan ng bawat mamamayan,
Nagsilbing gatong sa magiging apoy ng himagsikan...
May nagsabi pa nga, isang mahal na araw itinakda,
Ang Supremo at mga piling kasama'y maagang nawala...
Montalban ang tungo, sila ay nag-"lakaran",
Penitensiyang matatawag, isang matandang kaugalian...

Humantong ang "lakaran" sa kuweba ng Pamitinan,
Bawat isa, bisig ay lumuluhang sinugatan...
Uling na binasa ng dugo'y ginawa nilang panulat,
Payak na mga letra sa kuweba hanggang ngayon mababanaag...
"Viva La Independecia Filipina!" ang isinulat,
Kanilang mga lagda, kasunod ng hinahangad...
Puno ng damdamin at pagmamahal sa Bayan,
Ito na nga ba ang Kuta ng Katipunan ?

Di ba sa kuta ginaganap ang mga seremonyas ?
Nais maging kasapi, hirap dito nila dinanas...
Kung susuriin, tiyak na hindi ito nangyari,
Sa iisang lugar kundi sa marami...
Kung ganoon, nasaan ang Kutang ating hinahanap ?
Magbigay ng palatandaang narito nga sa lupa...
Sa makulay na dahon ng Kasaysayan,
Hindi matunton, saan nga ba ang pinagmulan ?

Sa dami ng lugar na pinangyarihan ng himagsikan,
Upang makalaya sa kuko ng mga Dayuhan...
Hindi ang daan ang siyang dapat nating sundan,
Kundi ang taong bumabagtas na siyang naging dahilan...
Saan man nakarating ang init at lakas ng Katipunan,
Iisa lamang ang pinanggalingan...
Matinding pagnanasang palayain ang Inang Bayan,
Kuta ng Katipunan sa puso lang ng Supremo matatagpuan.

Isang magandang likha ni Jaed.green

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.