www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

Hindi Laging Tapat Ang Naiiwanang Umiibig

lito na ang monitor ng computer mo
sa katitipa sa nagrereklamong keyboard
kung bakit naman kasi
nakita mo pa ang pagal na kislap
ng aking mata habang abala ako
sa paghahanap ng rason at pilit
kong iniiba ang sistema
sa program na tatlong taon na
ikaw na bagong programming codes
sa visual basic nating itinuro kanina ni sir
pero tuloy ang pag-aanalisa ko
a litanya ng ngayon mo
at ang di tiyak kong pagtatangka'y
sinadya mo namang lapitan ako
dahil kailangang maiba naman marahil
ang almusal mong diskette at cd

sadyang gusto mong lapitan ako
at dugtungan ang mga paliwanag ni sir
at ngumiti ang litong monitor ng computer mo
nang makipagtipa ako sa nagrereklamong keyboard

kaya nga natin nabugkos ang mga programming codes
kaya nga natin nabago ang lumang program

Ginawa at ipinadala ni: Gomer V. Aragon

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.