www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

GISING NA, ANAK...

Anak, gising na...at tanghali na,
Pag-aaral mo'y kailangang ipagpatuloy na...
Hindi sa loob ng gusali kundi sa tigang na bukid,
Ako ang iyong gurong siyang magtutuwid...
Sa dami ng pagkakamaling naging paulit-ulit,
Damdamin mo'y naging bato na sa aking panangis...
Tuluyang nalimutan aking paghihinagpis,
Hanggang kailan ko kaya ito matitiis ?

Sa simula pa lang lahat ng kakailanganin ay aking ihinain,
Saan man bumaling, tiyak na hindi uuhawin o gugutumin...
Bilang iyong ina'y ginampanan ang aking tungkulin,
Sukling pagkalinga sa akin ang tanging hinihiling...
Pagmamahal ko'y madarama sa banayad na ihip ng hangin,
Malambing na yumayakap sa iyo kung iyong dadamhin...
Sakali mang kundi pa sabihin ay hindi mo mapapansin,
Siguro dahil sa makapal at nakakalasong usok na gawa mo rin.

Gising na, anak...huwag matulog sa gitna ng umaga,
Aral ng buhay kailangang matutunan mo na...
Habang ako'y may nalalabi pang hininga,
Mabibilang mo sa dami ng punong kahoy na natitira...
Huwag hintaying mga ilog at sapa ay matuyong tuluyan,
Hindi mo kayang mabuhay sa burak at basura lamang...
Kung iyong papansinin, pati lupa'y nagtatampo na rin,
Sa dami ng dumi at kalat na iyong itinanim.

Halika, anak at maupo sa lupang aking kandungan,
Idilat ang mga mata at ika'y aking iduduyan...
Sa saliw ng huni ng ibon, awit ko'y pakinggan,
Ang simoy ng hangin ay halik kong babalot sa buo mong katauhan...
Kung hindi pa sapat para iyong madama,
Sa sikat ng araw, hahaplusin kita...
Tanging hiling ko'y pag-ingatan mo sana,
Ang daigdig mong ako...ang iyong Ina.

Inaasam kong magiging anak mo'y makapiling din,
Masayang tinig ng mga batang nagtatakbuhan sa bukirin...
Nagpapalipad ng saranggola sa malinis na hangin,
Humahagikgik habang nagtatampisaw sa busilak na tubig...
Hindi mo ba naaalalang dati'y ganoon ka rin,
Nagtamasa ng lahat-lahat mula sa akin...
Bakit ngayo'y parang ibig mong ipagkait sa mga paslit,
Iyong naranasan noong ika'y isang batang maliit ?

Gising na, anak...at tumingin sa iyong paligid,
Saan hahantong ang kaunlarang iyong minimithi ?
Hanggang saan mo ako hahagupitin ng makasarili mong hangarin ?
Simpleng pamumuhay ay iyong balikan at tanawin...
Malayo na nga ang iyong narating,
Hindi ko na makita kung saan kita dadamputin...
Walang halaga sa akin ang taglay mong talino,
Sa takbo ng mundo, kailangan ko'y pintig ng puso mo.

Ginawa at ipinadala ni: Jaed.green

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.