www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

Edukada

Edukada
     ang tawag kay Melissa
Tinitingala
     saan man magpunta
Pinagtapusan,
     kilalang pamantasan
Kaya naman
     lubos na iginagalang.

Ngunit minsan,
      akin siyang nakita
Natalisod
      sa gamit ng iba
Ako'y nagulat -
      bigla siyang nagmura!
Kahit may-ari'y
      humingi ng dispensa.

Buti pa pala
      si Aling Milagros
Elementarya
      lamang ang natapos
Magulang kasi
      sa pera ay kapos
Ngunit ugali
      sa bait ay puspos:

Tumutulong
      sa nangangailangan
Mapagpasensiya
      sa may pagkukulang
Laging magalang
      sa pagsasalita

Puso'y marunong
      maawa't umunawa.

Isang mataas
      ang pinagtapusan
Isang mababa
      ang pinag-aralan
Ngunit sino
      kaya sa kanila
Dapat ituring
      tunay na edukada?

Ginawa at ipinadala ni: Daffodil Castro Dedel

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.