www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

Blanko
ni Maria Cristina Falls

Sabi ko
    gagawa ako ng tula,
Pero
    walang pumapasok
      sa tuktok ko,
Habang tinititigan ko
   ang makinis
      at puting papel,
Na ano man ang pilit
    kong gawin
Ayaw talaban
    ng asul na tinta
Ng bolpeng kakabili
    ko lang kanina.
Tila ba nanunudyo
    ang dalawang ito.
Nakikiramay sa takbo
    ng utak ko.

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.