www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

Bilangong Pag-ibig

Bago pa ako mautal
Bago pa man maumid ang aking dila
Ay sasabihin ko na sa 'yong
Mahal na mahal kita.

Malaon na rin kasing
Kinikimkim itong pag-ibig
Kaya't ibubulalas ko na
Bago pa sumabog ang dibdib.

Heto nga't aalpas na rin
Mula sa matinding takot at kaba
Hindi na kayang pigilin
Bilangong pag-ibig ay lalaya na rin.

Ang tanging hiling ko lang sa 'yo
Ay bigyan mo ng pag-asa ito
Iyong diligin upang lumago
At magbunga diyan sa 'yong puso.

Subalit kung ayaw mo
Ay mabuti pang kitilin mo ito
Mabuti pang ang pag-ibig ko'y
Nananatiling bilango.

Ginawa at ipinadala ni: Tra Aibar

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.