www.Bayani.com title
Ating Bahay Kubo sa Internet

MGA KUWARTO
Simula
Kuta
E-Card
Aklatan
Patawa
Balitaan
Kuwento
Mga Bayani
Mga Grupo
Mga Larawan
Talaan (Guestbook)
Sumulat sa amin
Tungkol Sa Amin
 
 

 

Bayang Sinilangan

Dito ako isinilang
Sa bayan ng marangal
Bayang sa kagandaha'y
Perlas ng silanganan.

Siya'y binubuo
Pitong libo't isang daang pulo
Hitik sa kayamanang likas
Mula Aparri hanggang Jolo.

Kabigha-bighani siyang tunay
Mga banyaga'y kanyang nahalina
Kung kaya't siya'y iginapos
At sa tamis niya'y nagpakasasa.

Tatlong daang taong mahigit
Sinapit niya'y puro pasakit
Buhat sa kamay ng banyagang
Kastilang anong lupit.

Ngunit humantong din sa sukdulan
Kanyang pagtitimpi't paghihinagpis
Baya'y nag-aklas at sumulong
Upang karangala'y muling ibangon.

Subalit tila mapaglaro
Ang takbo ng tadhana
'Pagkat inangkin siya ng 'Kano
Paglisan ng Kastila.

At heto pa ang sakang
Hapong walang galang
Yinurakan at linustay
Ang puri ng kababaihan.

Hayan nga't nag-away-away
Mga ganid at marahas ang kamay
Baya'y pinag-aagawan
Walang kuwentang ito'y mamatay.

Ngunit baya'y kinasihan din
Ng mahabaging Diyos sa langit
Sa wakas ay pinalaya
Sa mga luha at hapis.

Bayan kong sinilangan
Buhay ko man ay iaalay
Para sa 'yong kapakanan
Pilipinas kong mahal.

Ginawa at ipinadala ni: Tra Aibar

Walang Kopyahan
2000 Bayani.com
Ang mga laman dito ay padala o may pahintulot ng may gawa o may-ari. Bawal ang mangopya ng walang pahintulot.