Tungkol sa Amin

Sino ba ang mga may pakana nito?

Si Super Perez po ang tagapamahala ng Bayani.com. Siya ay tinutulungan ng maraming mga kaibigan at kapuwa Pilipino dito sa Pilipinas at pati na sa ibang bansa na nagpapadala ng mga sulat at suhestiyon.


Paano ba ako magpapadala ng mga artikulo at iba pa sa Bayani.com?

Ipadala lamang ito sa super (at) bayani.com. Yun lang at kami na ang bahala. Maraming salamat nga pala sa iyong pagnais na tulungan kami.


Paano ko tutulungan ang Bayani.com?

Maraming salamat po! Puwede niyo po kaming tulungan sa tatlong paraan.

  1. Puwede kayong magpadala ng mga artikulo at suhestiyon.
  2. Puwede kayong pumindot sa mga ikalawang “banner” at sa “Bumili sa Bayani” upang may ipangbayad kami sa mga gastos.
  3. Puwede kayong maging Ninong o Ninang ng Bayani.com at bigyan kami ng regalong pangbayad sa mas magandang “server” o kaya ihanap kami ng magiging Ninong o Ninang. Ang laking tulong nito. May kapalit namang “banner space” ito kaya sulit.

Kailan inumpisahan ang Bayani.com?

Ang pangalang Bayani.com ay naiparehistro noong ika-4 ng Mayo, 1998 subalit hindi ito naging ganap na website hanggang mga Oktubre, 1998. Nasimulan ang pagnanais at pagplano na maipakita ang kagandahan ng Pilipinas noong mga Abril ng 1997.


Ano ang nagtulak upang maisakatuparan ang Bayani.com at bakit ngayon lang?

Noong 1998, lubos na malakas ang diwa ng pagkakaisa at pagiging Pilipino nang idiniwang natin ang ating sentenaryo. Ito pati na ang pagnanais na mabigyan ng boses at lugar ang mga Pilipino kasama na ang wikang at kultura nito ang nagtulak para sa pagkabuo ang Bayani.com.


Anong pinaka-adhikain o layunin sa paggawa ng website na ito at paano nadesiyunan kung anu-anong mga “topics/categories” ang ilalagay?

Ang layunin namin para sa website na ito ay mabigyan ng lugar ang ibat-ibang uri at aspeto ng pagiging Pilipino. Ang mga “topics at categories” sa Bayani.com ay isa-isang sinusuri at iniisip bago ito ilagay subalit ang aming Balitaan sa Bayani.com ay naiiba. Sa Balitaan, ang mga bumibisita na mismo ang nagbibigay ng tema na gusto nilang talakayin at bahala na ang iba na magbigay ng kanilang opinyon tungkol dito.


 

Makakaasa ba ang mga Filipino internet users na ito’y magpapatuloy at ma-uupdate/mabubuhay?

Makakaasa ang mga Pilipino na ipagpapatuloy namin ang pagpapalago ng Bayani.com. Lubos kaming naniniwala na mayroon kaming mabuting nagagawa lalong-lalo na sa ating mga Kababayan na nasa ibang bansa na nagnanais na mapanatiling buhay ang wikang Pilipino at ang diwa ng pagiging Pilipino sa kanilang mga pamilya. Mananatili rin itong buhay dahil ang mga bumibisita mismo ang nagbibigay ng buhay sa Bayani.com lalong-lalo na sa Balitaan sa Bayani.


Kauna-unahan ba ito? Ano ang iba pang website na nauna na pang-Pilipino, gawang Pilipino at nakasulat sa Filipino? Kung meron, gaano ang impluwensya nito sa bayani.com?

Sa internet noong nagsisimula kami, mayroong mga Pilipino “pages” na nakasulat sa Filipino pero walang nakasulat sa puro Filipino. Ito lamang ang kauna-unahang nakasulat sa halos puro Filipino. Ang mga Pilipino at pagiging Pilipino ang puno’t dulo ng Bayani.com. Walang nakapag-impluwensiya sa paggawa ng Bayani.com sapagkat hindi kami nakakita (hindi rin kami masyado nakapaghanap) ng mga lugar na kagaya nito noong sinisimulan ang proyekto.


 

Bakit bayani.com?

Dalawang rason kung bakit Bayani.com. Isa, wala nang ibang magandang pangalan. Pangalawa, ang buhay ng Pilipino ay puno ng mga bayani at diwa ng pagiging bayani. Isipin pa lamang natin ang mga buhay ng ating mga tinitingalang sina Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pagkatapos, pansinin mo ang ating pambansang awit na nagtatapos sa “ang mamatay ng dahil sa iyo,” mga katagang puno ng apoy sa dugo at pagmamahal sa kapuwa at bansa.


Anong nais ipahatid sa masang Pilipino ng Bayani.com?

Ang nais ipahatid ng Bayani.com sa Masa ay ito. Ang mga Pilipino ay hindi basta basta. Bago pa dumating ang mga kastila sa ating bansa, lubos na makulay na ang ating kultura at pagiging isang bansa. Ang mga dayuhan ay nagdagdag lamang sa kulay ng buhay Pilipino pero hindi ito lubusang napalitan o nawala. Walang ibang sasandalan ang Pilipino kundi ang kapuwa Pilipino. Sa pagkakaisa, lahat tayo ay magwawagi at titingalain ng buong mundo.


Ang Artikulo na isinulat sa Kabayan Newspaper tungkol sa Bayani.com (145k size)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven + 3 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>