Monthly Archives: July 2005

SONA 2005

Walang pasok sa Lunes. Bakit? Dahil may SONA (State of the Nation Address) si Presidente GMA. Sana e hindi na bakasyon dahil hindi naman nakatutuwa para sa mga negosyante ang laging may bakasyon. Dapat tama lang at hindi sobra.